รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง

ประกาศ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรับสมัครเปลี่ยน ย้าย โอน 38 ค(2) – (อ—————-

01 หนังสือภายนอก ลงเว็บ

1 เอกสารหมายเลข 1 – ว 30 เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน

2 เอกสารหมายเลข 2 – ว 29 พนักงานท้องถิ่นโอนมา 38

3 word เอกสารหมายเลข 1 และ 2

4 word เอกสารหมายเลข 3 และ 4

5 หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด เพื่อแนบเป็นองค์ประก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *