รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด | แบบประเมิน(ลับ) ข้อ 9 | องค์ประกอบตัวชี้วัด | ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต | บัญชีตำแหน่งว่าง | ใบสมัครสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *