ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 ขับเคลื่อนงานโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวชาด และกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมเสมาตัดสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *