ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *