ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *