ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2564

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *