ประชุมการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง 1/2565 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้ง 1/2565 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *