ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (องค์ประกอบตัวชี้วัด และคะแนนประเมิน ภาค ข

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (องค์ประกอบตัวชี้วัด และคะแนนประเมิน ภาค ข

รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *