ประกาศ​ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง​ การรับย้ายข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​อื่น​ ตามมา​ตรา​ 32 ค.(1) ตำแหน่งศึกษา​นิเทศ​ก์​ เพื่อแต่งตั้ง​(ย้าย)​ ไปดำรงตำแหน่ง​ที่ว่าง​ สังกัด​สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ในจังหว​ัดมหาสารคาม​

ประกาศ​ กศจ.มหาสารคาม เรื่อง​ การรับย้ายข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​อื่น​ ตามมา​ตรา​ 32 ค.(1) ตำแหน่งศึกษา​นิเทศ​ก์​ เพื่อแต่งตั้ง​(ย้าย)​ ไปดำรงตำแหน่ง​ที่ว่าง​ สังกัด​สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ในจังหว​ัดมหาสารคาม​

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศ​ การรับย้ายข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​อื่น​ ตามมา​ตรา​ 32 ค.(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *