ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

n. ประกาศรับสมัครเปลี่ยน ย้าย โอน 38 ค(2) – 8 ตำแหน่ง
ประกาศ กศจ.มหาสารคาม ว29 เรื่อง หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดเพื่อแนบเป็นองค์ประกอบ
ประกาศ กศจ.มหาสารคาม ว30 เรื่อง หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดเพื่อแนบเป็นองค์ประกอบ

n.1 v30 – 1.1
n.1 v30 – 2.1
n.2 v29 – 1.2
n.2 v29 – 2.2
n.3 เอกสารหมายเลข 3
n.4-5 เอกสารหมายเลข 4 และ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *