ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

1.  ประกาศผลการคัดเลือก  

2.  จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

3.  การกำหนดจุดพัฒนา

4.  การเตรียมการเข้ารับการพัฒนา

5.  แก้ไขประกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *