กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฎิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฎิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *