การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. หนังสือ และเอกสารเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ 

2. กำหนดการรายงานตัว

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย1-1 หน้าประกาศ

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2 บัญชีรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *