Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 33837 View view 54.196.17.193 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : ให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สุรินทร์
บันทักเมื่อ 03/11/2016  จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 332/2559 ให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กว่า 600 คน ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 39/2559 ในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งใจมาที่นี่ภายหลังที่ คสช. มีคำสั่งที่ 39/2559 ในการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งหลังจากนี้เราคงจะต้องพากันเดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป เรื่องที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไม่รู้ควรจะดีใจหรือเสียใจที่คนกว่า 60 ล้านคนทั่วประเทศ ต่างรู้จักมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมื่อมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เข้ามาดูแลแล้ว ในส่วนของกรรมการชุดเดิมที่หยุดการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าเลวร้ายอะไร อาจจะมีการทำงานที่ผิดช่องหรือใช้ช่องว่างต่างๆ ผิดพลาดไปบ้าง ก็ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาและเดินหน้าต่อไป

ยอมรับว่าช่วงที่เป็นรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา 2 เดือนแรก ได้พยายามศึกษากฎระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด จนกระทั่งการทำงานในเดือนที่ 3 จึงเดินหน้าหลายเรื่อง แต่มีเรื่องหนึ่งที่ได้ยอมรับกับสื่อมวลชนมาตลอดเวลาว่าหนักใจ คือ เรื่องปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพราะที่ผ่านมาเราไม่สามารถผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศอย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้โดยตรงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในการอนุมัติไปจบที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ในขณะที่ปรัชญาการอุดมศึกษาต้องให้เสรีทางการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมาดูเส้นความพอดีระหว่างเสรีทางการศึกษากับการกำกับดูแลว่าจะอยู่ตรงส่วนใด

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวฝากด้วยว่า ในการแก้ปัญหาทุกเรื่องในสภาวะวิกฤต เราต้องช่วยกันสร้างการรับรู้จากวิกฤตนั้นๆ ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบตรงกันอย่างถูกต้อง อย่าบิดเบือน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ไปยังภายนอกองค์กร เพื่อให้การสนับสนุนแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป


โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เปิดโอกาสให้คณบดี คณาจารย์ กล่าวถึงสภาพปัญหาความต้องการ และตอบข้อซักถามต่างๆ ดังนี้

    นายกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐมนตรี ซึ่งประชาคมในมหาวิทยาลัยต้องรับรู้ปัญหาร่วมกัน ส่วนระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานั้น เชื่อว่าต้องใช้เวลาเพราะปัญหาภายในสะสมมานาน รวมทั้งมีความห่วงใยคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนที่จะต้องเข้ามาแก้ปัญหาในหลายประเด็น โดยยืนยันว่าเราพร้อมยินดีให้ความร่วมมือและช่วยกันแก้ไขปัญหา หากมีข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์ ก็จะส่งมอบให้ในโอกาสต่อไป
         (รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา ไม่ควรปิดบังข้อมูล เพราะจะทำให้ปัญหากลับคืนมาอีก และคาดหวังว่าสภามหาวิทยาลัยจะใช้หลักธรรมาภิบาล ในการแก้ไขปัญหาและการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป)

    ผู้แทนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เสนอให้มีการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อเป็นการรวมทรัพยากร และจัดการศึกษาที่เข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วย
         (รมว.ศธ. กล่าวว่า เห็นด้วยกับความคิดในการ่วมกันจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ แต่อย่างไรก็ตาม ความมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งมีความแตกต่างกัน จึงมอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปศึกษาข้อมูลรายละเอียด และดูพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการรวมมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ขอให้เราปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลด้าน Thailand 4.0 ที่เราจะต้องกล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ เพื่อให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้)

    อาจารย์คณะครุศาสตร์  ได้สอบถามถึงช่วงเวลาที่จะใช้ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตลอดจนแนวทางการปรับโครงสร้างภายใน รวมทั้งระเบียบการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยความเสมอภาค พร้อมทั้งเสนอให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยร่วมกันจัดทำ SWOT เพื่อค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งที่จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการทำงานต่อไป
         (รมว.ศธ. กล่าวตอบในประเด็นนี้ว่า ช่วงเวลาของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่สภาวะปกตินั้น อยู่ที่ความร่วมมือของทุกคน พร้อมมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจัดทำ SWOT พร้อมระบุแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละประเด็นตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการชุดใหม่นำเสนอต่อ รมว.ศธ. ต่อไป นอกจากนี้ เชื่อว่าปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ย่อมกระทบถึงนักเรียนที่เรียน อยู่ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ด้วย ขอให้ทุกคนคำนึงถึงเด็กเหล่านี้ เพราะจะเป็นเด็ก Generation ใหม่ที่เราจะต้องเตรียมตัวให้สามารถแข่งขันได้ตามนโยบาย Thailand 4.0
         อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการปฏิรูปการศึกษา โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเด็กปฐมวัยที่ต้องมีการหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลเด็กอายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่มีพัฒนาการที่ดีที่สุด สอนและจดจำสิ่งต่างๆได้ง่าย ให้สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ)

    ผู้แทนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  ได้เสนอว่าการแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรเป็นไปตามหลักกฎหมาย และเลือกสรรคนที่ดี ไม่มีพรรคมีพวกมาทำงาน
         (รมว.ศธ.กล่าวว่า ในการคัดสรรผู้บริหารหรือคนที่เข้ามาทำงานนั้น ส่วนตัวให้โอกาสกับทุกคน โดยจะดูที่วิธีการทำงาน ตลอดจนทัศนคติ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ โดยไม่นำข้อมูลในอดีตของบุคคลในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีเหลือง สีแดง สีเขียว หรือสีใด พวกใคร หรือลูกน้องใครมาดู แม้จะมีคนมาบอกเบื้องหลังว่าคนนั้นสีโน้นสีนี้ แต่ส่วนตัวไม่ได้สนใจ เพราะจะยึดผลของงานเป็นที่ตั้ง)

    ผู้แทนอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ได้สอบถามถึงทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และทัดเทียมอารยะประเทศ
         (รมว.ศธ. กล่าวว่า หากจะพูดถึงแผนปฏิรูปการศึกษาในอีก 10 ปีข้างหน้า และแผนการศึกษาชาติ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ขณะนี้อยู่ในช่วงของการร่างแผนให้มีความชัดเจน โดยได้ลงรายละเอียดตั้งแต่การออกจากหล่มของการศึกษาไทยในแต่ละประเด็น เพื่อที่จะวางแผนขึ้นมาจากหล่มนั้นๆ โดยแต่ละปัญหาก็มีช่วงระยะเวลาในการวางแผนดำเนินงานไม่เท่ากัน คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะ เพื่อดำเนินการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุมในทุกประเด็นที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนการศึกษาของไทยถูกทิศทางและปฏิบัติได้จริง)

    รักษาการคณบดี คณะเกษตรและอุตสาหกรรม  เสนอให้มีการตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นโครงสร้างหลักโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นคณะใหม่ที่เพิ่งเปิดได้เพียง 3 ปี และได้รับงบประมาณน้อย แต่มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งการเลี้ยงไก่ การผลิตเนื้อวัววากิว เป็นต้น
         (รมว.ศธ.กล่าวว่า คณะนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการเกษตรเป็นวิถีของคนไทย เป็นอาชีพของบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย แต่ในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ฝนแล้ง ทำให้ไม่มีน้ำทำการเกษตร จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรยุคใหม่ เช่น การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย การปลูกพืชหมุนเวียน หรือพืชอื่นทดแทนพืชหลัก เป็นต้น โดยในเรื่องนี้ก็ต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีของอาชีวะต่อไป
         นอกจากนี้ ต้องการเห็นแนวทางการจัดเรียนการเรียนการสอนในอนาคตมีความอ่อนตัว เลี้ยวซ้ายขวาได้ นักเรียนหรือผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้หลายแนวทาง เช่น เมื่อจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ โดยปรับเวลาเรียนจาก 3 ปีเหลือ 2 ปี ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสให้คนมาเรียนสายอาชีวะมากขึ้น เพราะระบบการศึกษาอำนวยให้เขาเข้าถึงการศึกษาได้ตามต้องการ ในประเด็นนี้ได้มอบให้ สกอ. และ สอศ. ไปหารือร่วมกันต่อไป)

    ผู้แทนอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ผ่านมาว่า เป็นการจัดสรรที่ไม่มีความยุติธรรมต่อคณะต่างๆ รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาด้วย เพราะงบประมาณไปกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จึงต้องการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ
         (รมว.ศธ. กล่าวเห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณ ควรลงไปให้ถึงตัวผู้ใช้ในระดับปฏิบัติให้มากที่สุด เช่นเดียวกับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู ที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังพื้นที่ เพื่อที่จะดำเนินการซ่อมกันเองได้ และป้องกันไม่ให้เกิดเงินทอนหลายชั้น ซึ่งเป็นดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลการใช้งบประมาณโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากพบข้อมูลที่มีการทุจริตเกิดขึ้น ก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด)

    ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมว.ศธ. และคณะ ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่ง คสช.ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 39/2559 ในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลเช่นเดียวกัน (รายละเอียดคำสั่งเพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงสรุปข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีที่เหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 03/05/2017
 00:07 น.การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
 13/04/2017
 10:25 น.บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 15/03/2017
 17:25 น.ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง)
 15/03/2017
 17:24 น.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
 03/03/2017
 21:01 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ...
 26/11/2016
 19:49 น.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 25/11/2016
 13:58 น.ศธ.ประกาศรายชื่อ 77 รองศึกษาธิการจังหวัด
 24/11/2016
 11:07 น.รัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 23/11/2016
 10:30 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach