Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 33837 View view 54.196.17.193 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : ชี้แจงกรอบร่างและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพ
บันทักเมื่อ 11/11/2016  จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 467/2559
ชี้แจงกรอบร่างและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้และตำราเรียน


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายในการประชุมชี้แจงกรอบร่างและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยย้ำให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการผลิตตำราให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีบนคุณภาพ พร้อมย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและตำราเรียน จะต้องทยอยเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เกิดโกลาหล คาดว่าจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เริ่มจากวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ก่อน เพราะมีการเพิ่มชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นดังกล่าว

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อและตำราเรียน เช่น สำนักพิมพ์ ผู้ตรวจตำรา แม้กระทั่งผู้ผลิตต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น สพฐ. หรือ สสวท. ก็ตาม ซึ่งได้ข้อคิดหลายประเด็น เช่น

ตำราที่ดีมีคุณภาพต้องควบคู่ไปกับราคา ดังนั้น นโยบายรัฐจึงไม่ควรกำหนดราคาขั้นต่ำมากจนเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการผลิตตำราเรียนที่มีคุณภาพ โดยขอให้การผลิตเป็นเรื่องของกลไกตลาด ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีบนคุณภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจในการผลิต และนโยบายการผลิตจะต้องอยู่บนความโปร่งใส มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ เพราะเมื่อใดที่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น ผลสุดท้ายก็จะไปตกอยู่ที่ตัวนักเรียน

นอกจากนี้ ไม่ต้องการให้การผลิตเพียงเพื่อให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ แล้วก็หยุดแข่งขัน เพราะนโยบายรัฐต้องการจะซื้อให้โรงเรียนส่งรุ่นต่อรุ่น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่า ทำไมเราใช้ตำราเรียนปีเดียวแล้วทิ้ง ทำไมเราไม่ส่งตำราให้รุ่นน้อง ๆ ใช้รุ่นต่อรุ่น อีกประการที่สำคัญคือเราจะจัดสรรตำราที่ดีมีราคาให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างไร โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงตำราที่มีมาตรฐาน ซึ่งเรื่องนี้จะต้องกำหนดไว้เป็นนโยบายใหญ่ในภาพรวมต่อไปด้วย

รมช.ศึกษาธิการ อธิบายถึงการให้ความสำคัญกับตำราเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงแบบฝึกหัด ตัวอย่าง การประเมินข้อสอบต่าง ๆ ก็เพราะว่าตำราเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา เพราะเมื่อตำราเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน ครูก็จะใช้ตำราที่ดีไปสอนตามหลักสูตร หรือเด็กที่ไม่มีครูในพื้นที่ห่างไกลก็ยังอ่านตำราที่ดี ๆ ได้ด้วยตนเอง และได้ฝากแนวคิดในการผลิตตำราด้วยว่า ตำราต้องเป็น User Friendly ในตัว เพราะหากผู้อ่านต้องไปเปิดคู่มือหรือคู่มือของคู่มืออีกที ก็จะกลายเป็นความยุ่งยาก จึงต้องการให้ตำราแต่ละเล่มมีความสมบูรณ์ในตัวเอง

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและตำราเรียน ต้องมีรายละเอียดและมีแนวทางการปฏิบัติเป็นขั้นตอน และต้องประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพื่อไม่ให้เกิดโกลาหล หากสั่งการให้เปลี่ยนแปลงพร้อมกันทุกวิชาทั้งประเทศ จะเละเลย เพราะความพร้อมแต่ละโรงเรียนต่างกัน ดังนั้นในการใช้หลักสูตรใหม่จึงจำเป็นต้องทยอยประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตำราเนิ่น ๆ เพื่อให้โอกาสสำนักพิมพ์เตรียมตัวล่วงหน้า โดยคาดว่าจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยเริ่มจากวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ก่อน  เพราะมีการเพิ่มชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1-ป.3 ด้วย จากนั้นจะอาศัยบทเรียนจากการปรับปรุงหลักสูตรและตำราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปพัฒนาวิชาอื่น ๆ ต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดโกลาหล


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย:
etvMAC
10/11/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงสรุปข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีที่เหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 03/05/2017
 00:07 น.การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
 13/04/2017
 10:25 น.บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 15/03/2017
 17:25 น.ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง)
 15/03/2017
 17:24 น.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
 03/03/2017
 21:01 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ...
 26/11/2016
 19:49 น.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 25/11/2016
 13:58 น.ศธ.ประกาศรายชื่อ 77 รองศึกษาธิการจังหวัด
 24/11/2016
 11:07 น.รัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 23/11/2016
 10:30 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach