Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 33837 View view 54.196.17.193 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ...
บันทักเมื่อ 03/11/2016  จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 444/2559
ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
E2 ครั้งที่ 8/2559


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) : E2ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2001 อาคาร 100 ปี SCG โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมหารือ โดยมีผลการประชุมในประเด็นที่สำคัญ สรุปดังนี้

● โครงการ Re-branding อาชีวศึกษา   อยู่ระหว่างเตรียมเผยแพร่ VDO InfoGraphic “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” ในรูปแบบสื่อออนไลน์และแบนเนอร์ผ่านทาง Facebook และ Google Display Network พร้อมนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (www.vec.go.th) และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจาย R-Radio (www.r-radionetwork.com) ซึ่งกระจายอยู่ในวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดทำสื่อว่า ควรเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์การเรียนอาชีวะ ตลอดจนข้อกังวลของพ่อแม่ผู้ปกครองได้ เช่น ความปลอดภัย ข้อมูลความต้องการคนของภาคเอกชนในแต่ละสาขาวิชา รายได้หรือค่าตอบแทน เป็นต้น

● โครงการ Excellent Model School (EMS)  ขณะนี้กำลังจัดทำเกณฑ์การประเมินสถานศึกษานำร่องโครงการ EMS ในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education DVE) ประกอบด้วยกรอบการประเมิน 5 หัวข้อ คือ 1) การสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและการสื่อสาร 2) การสรรหา 3) สถานที่ 4) บุคลากร 5) หลักสูตร รวม 26 ตัวบ่งชี้ โดยมีเงื่อนไขการประเมินในรูปแบบ Rating Scale 5 ระดับ หากสถานศึกษาใดผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะก้าวไปสู่การเป็น Excellent Model School ในระบบ DVE ได้ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดวิทยาลัยนำร่องโครงการ EMS (DVE) จำนวน 35 แห่ง ที่จะจัด Roadshow เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

 • ภาคเหนือ 8 แห่ง คือ
     - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : เซ็นทรัล
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย : เบทาโกร
     - วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา : ฮอนด้า
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ : เบทาโกร
     - วิทยาลัยการอาชีพเถิน : เบทาโกร
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน : เบทาโกร
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ : เบทาโกร
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย : เบทาโกร

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง คือ
     - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น : SCG มิตรผล
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น : มิตรผล
     - วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น : เบทาโกร
     - วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา : ซัมมิท
     - วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา : เซ็นทรัล
     - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย : เซ็นทรัล
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม : เบทาโกร
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ : เบทาโกร
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด : เบทาโกร

 • ภาคตะวันตก คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี : SCG

 • ภาคกลาง 12 แห่ง คือ
     - วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : การบินกรุงเทพ
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ : ซีพี ออลล์
     - วิทยาลัยพณิชยการบางนา : เซ็นทรัล
     - วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน : เซ็นทรัล
     - วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี : ไอ.ซี.ซี
     - วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี : SCG ช.การช่าง ฤทธา เบทาโกร
     - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี : เบทาโกร
     - วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ : ฮอนด้า
     - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี : เบทาโกร
     - วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี : ไมเนอร์
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี : เบทาโกร
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ : เบทาโกร

 • ภาคตะวันออก 4 แห่ง คือ 
     - วิทยาลัยเทคนิคระยอง : SCG
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี : IRPC
     - วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ : การบินกรุงเทพ
     - วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก : เซ็นทรัล

 • ภาคใต้ คือ วิทยาลัยเทคนิคถลาง : การบินกรุงเทพ

● การจัดทำ Database of Demand & Supply  ได้รายงานก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความต้องการ (Demand) โดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการนำร่องทดลองใช้ Rayong Model ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบ Cloud ใช้ชื่อกระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th/....)

● การจัดทำ Standards & Certification Center   ที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และอ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) 8 ระดับ ตามระดับการศึกษา โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาคู่ขนานไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

นึ่ง ก่อนการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยืนสงบนิ่งถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่างานของกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญในโอกาสนี้ คือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป พร้อมแนะนำให้ทุกคนตีความพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ตลอดจนปณิธานด้านการศึกษาของพระองค์ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงาน และการจัดการศึกษา


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพเพิ่มเติมกลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
22/10/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงสรุปข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีที่เหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 03/05/2017
 00:07 น.การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
 13/04/2017
 10:25 น.บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 15/03/2017
 17:25 น.ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง)
 15/03/2017
 17:24 น.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
 03/03/2017
 21:01 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ...
 26/11/2016
 19:49 น.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 25/11/2016
 13:58 น.ศธ.ประกาศรายชื่อ 77 รองศึกษาธิการจังหวัด
 24/11/2016
 11:07 น.รัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 23/11/2016
 10:30 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach