รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด | แบบประเมิน(ลับ) ข้อ 9 | องค์ประกอบตัวชี้วัด | ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต | บัญชีตำแหน่งว่าง | ใบสมัครสอบ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  (กรณีขอใชช้บัญชีจาก  กศจ.อื่น) 

รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายละเอียด

หมวดหมู่รอง

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 1501826684381.jpg
IMAGE ประชุมสรุปปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขตามกระบวนการ PLC
วันศุกร์, 20 ตุลาคม 2560
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ... Read More...

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626

 
 
ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์