รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รายละเอียด

  • 8c58d22ce526981401ecd0895b069635f.jpg
  • 201604211461249756.jpg
  • 201604211461249850.jpg
  • 201604251461560939.jpg
  • 201605121463028446.jpg
  • 2016051214630285121.jpg

 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์