วันที่  5  สิงหาคม  2560  ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ
วงษ์จินดา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
และโรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ที่ประะสบอุทกภัย