วันที่  4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ท่านศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ว่าที่  ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดาศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับท่านประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 และ คณะ เพื่อรับการตรวจสภาพความพร้อมในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม