วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา ศึกษาธิการ จังหวัด มหาสารคาม ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 23 ราย