วันที่  19  กรกฏาคม  2560  เวลา  07.00  น.  ว่าที่  ร.ต.ดร  ธนุ  วงษ์จินดา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี  (สภากาแฟ)  โดยมีหอการค้าจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ  ณ  ห้อง  TCC  3  โรงแรมตักสิลามหาสารคาม