TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 4

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำโดยท่าน ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดและบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับท่านวัลลีย์ ศรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 12 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 34

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 29

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะทำงานจากศึกษาธิการภาค 12 ตรวจเยี่ยมติดตามเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนชั้น ม.3 จังหวัดมหาสารคาม ณ บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด บ้านหัวหนอง ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 28

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ศธจ.มหาสารคาม และ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ รัชกาลที่๙  ทึ่ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 15

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ  วงษ์จินดา เป็นประธานเปิดโครงการ "ขอตามรอยเท้าพ่อ" เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626