ประมวลผลกิจกรรม

  • 147960.jpg
  • 147961.jpg
  • News001.jpg

Mission


1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

2. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626

016992
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
478
246
724
13614
6375
10616
16992

Your IP: 23.20.236.61
2018-06-18 11:49