ประมวลผลกิจกรรม

  • 147960.jpg
  • 147961.jpg
  • News001.jpg

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


   

 

นางอุไรรัตน์ โสภา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

 

นายอดิศักดิ์ มนตรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

นางวรรณกุล ลอยคลัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางอุษณีย์ อันทะปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวดวงนภา เหล่าม่วง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาววิลลิยา พันคะซะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นายทิวากร ดวงเกตุ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

นายราเมศวร์ ดิษฐเนตร

นิติกรปฏิบัติการ

 
 

 

นางเสาวนีย์ นาสมตรึก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626

016976
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
462
246
708
13614
6359
10616
16976

Your IP: 23.20.236.61
2018-06-18 11:47