บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


 

 

นางจุรีพันธ์ ฮามคำไพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางลลิลญา นำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวศุลีพร คำควร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวไอยรา สังฆะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ