ประมวลผลกิจกรรม

  • 147960.jpg
  • 147961.jpg
  • News001.jpg

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


 

 

นางจุรีพันธ์ ฮามคำไพ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางลลิลญา นำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวศุลีพร คำควร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวไอยรา สังฆะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์

เจ้าพนักธุรการปฏิบัติิงาน

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626

016972
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
458
246
704
13614
6355
10616
16972

Your IP: 23.20.236.61
2018-06-18 11:46