สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  Mahasarakham Provincial Education Office 

ที่อยู่ : เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน

ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมือง จังหวัด : มหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์ : 44000 หมายเลขโทรศัพท์ : 043723623 โทรสาร : 043721626

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่