ประมวลผลกิจกรรม

  • 147960.jpg
  • 147961.jpg
  • News001.jpg

SMART เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
    S = Service  Mind   มีจิตบริการ
    M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม
    A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
    R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
    T = Teamwork ทีมงานคุณภาพ

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626

016971
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
457
246
703
13614
6354
10616
16971

Your IP: 23.20.236.61
2018-06-18 11:46