ประมวลผลกิจกรรม

  • 147960.jpg
  • 147961.jpg
  • News001.jpg

บุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล


   

 

นายศุภสาส์น รัชโพธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

 

นางพุทธารัตน์ ทะสา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายรัฐกร ลงคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายสถิตย์ บุญพิคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางกาญจนา วิเศษรินทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางรพีพรรณ ปางทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายครรชิต ศรีกุลคร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางเพชรี ขามช่วง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวจันทราพร คำหา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางนิลรัตน์ โคตะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพิกุล ทองทิพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นายอนุวัฒน์ ปะระทัง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626

016968
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
454
246
700
13614
6351
10616
16968

Your IP: 23.20.236.61
2018-06-18 11:45