เรียน ข้อมูลประกาศ ศธจ.มหาสารคาม
  เรื่อง แจ้งประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แจ้งประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดย มติ กศจ.มหาสารคาม บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สายงานการสอน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตามมติ กศจ.มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตามมติ กศจ.มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559


  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/11/2016 เวลา  : 23:02 น. โดย  : สัญชัย ภาประเวช
โหลด1 : 1211162301W2TZ71.PDF
โหลด2 : 1211162301W2TZ72.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save