เรียน as
  เรื่อง as

  เนื้อหาโดยย่อ :
 สรุปข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีที่เหลือปัจจุบัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/05/2017 เวลา  : 21:33 น. โดย  :
โหลด1 : 0605172133EDVIP1.PHP
โหลด2 : 0605172133EDVIP2.PHP

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save