เรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
  เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
1. นำสง.pdf (551.01 KB - ดาวน์โหลด)
2. ประกาศ.pdf (10518.27 KB - ดาวน์โหลด)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/04/2017 เวลา  : 10:19 น. โดย  :
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save