เรียน ข้อมูลหน่วยงาน
  เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม กศจ.มหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู

  เนื้อหาโดยย่อ :
  แจ้งผล การพิจารณาย้ายข้าราชการครู สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสพม.เขต 26 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกคำสั่ง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 03/11/2016 เวลา  : 21:15 น. โดย  : สัญชัย ภาประเวช
โหลด1 : 03111620233HBVT1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save