เรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
  เรื่อง บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประกอบการพิจารณาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/03/2017 เวลา  : 17:22 น. โดย  :
โหลด1 : 1503171722ZNBRK1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save