เรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
  เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตามมติที่ประชุม กศจ.มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/03/2017 เวลา  : 17:20 น. โดย  :
โหลด1 : 1503171720VYCFZ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save