บุคลากรกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ


 

นางสาวสุมาลี มุระดา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 091-7416095

 

นางภัทรพร  ศรีวริสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

นางสาววิไลพร  ขันตี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

นายชาตรี โพธิชาลี

 

นายกิตติ อุดมชัย

 

 

นางสาวภาวนา พิมพ์ศรีจันทร์

 

 

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *